Kulturkveld 8.4.2005


Eldar Fjørtoft jaktar med kamera på Fjørtofta, og sjølv på ei lita øy står motiva i kø. Veret skiftar fort og lyset ut i havgapet kan vere herleg for ein fotoentusiast. Fredag og  kulturkveld på Gamleskulen på Flem; her fekk vi sjå Fjørtofta på ein annan måte enn frå ferjekai og bilvindauge.

Eldar Fjørtoft


Mange flotte bilete


Litt av kvart å velgje i