Språk og integrering  
     
  Språk og integrering av innflytarar til landet er eit satsingsområde
for KompetanseHaram 2015.
2. november 2010 vitja lærarar og elevar Gamleskulen og fekk litt
innblikk i ting som Gamleskulen har teke vare på.
Born var også med. Kaffi og kaffimat og språk.
 
 
 
Den gamle telefonsentralen

 
 
 
Studie av gamle foto

 
 
 
Piano

 
 
 
Gamal pult - ny generasjon

 
 
 
Longva gradestokk

 
 
 
UP - UP !!!

 
 
 
Krokodiller????

 
 

Fuglar - hm - ja

 

Gamle plansjar - med aktuell informasjon

 

TAKK FOR I KVELD!
Og hugs; ta kontakt
Vi er klar!