Kunstutstilling  Karin Augusta Nogva  
 


Karin leverte eit flott foredrag om kunsten sin fredag før pinse. Ho fortalde om
 ideutvikling og litt om kor ideane kom frå. Og om tida det ofte tok frå ide til ferdig
 resultat. Røtene; anten dei var frå myrane eller heimen, hadde vore viktige
 element i mange av arbeida hennar.
Menneskekroppen er sentral i mykje av det ho arbeider med, og ho har nytta
seg sjølv som modell. Ho viste modig fram "korleis" ved hjelp av fleire døme.
Ho har lagt hovudvekta på grafikk og lagar trykk ved hjelp av ulike teknikkar på
 ulike materiale.
Dei frammøtte tykte det var interessant å sjå litt bak kunsten og som vanleg
gjekk praten livleg etterpå saman med lutt føde for koroppen.
Utstillinga stod framme heile pinsa.
 

 
 
Karin viser bilder og fortel.

 
 
 
Nokre av tilhøyrarane.

 
 
 
Solveig, Rita og Mette.

 
 
 
Her var det mange frå Flem.

 
 
 
Litt av utstillinga rundt i lokale. Glasbildet i vindauget
kan du sjå lengre nede på sida.

 
 
 
Serie i eitt trykk.

 
 
 
Figur og farge.

 
 
 
Ikkje ein heilt vanleg BH.

 
 

Bildet i vindauget.