Loppemarked i juni 2007  
 
Gamleskulen hadde eit loppemarked laurdag 9. juni. Dette både for å gje folk
høve til å "resirkulere" godt brukbare gjenstandar, som kanskje var blitt stua vekk
i heimen, men likevel altfor gode til å kastast - og for å gje Gamleskulen
nokre kroner i kassa til vedlikehald av huset.
 
 
 
Det kom inn mange flotte gjenstandar.

 
 
 
Glas, nips, vesker, lysestakar......

 
 
 
ja, og silkeskjerf

 
 
 
Lampar og rammer

 
 
 
Dukar, fat og flasker

 
 
 
Det var litt av kvart for ein kvar smak.
Nytte og prydgjenstandar kom til ny nytte i nye heimar.
Både økonomisk og miljømessig positivt.