Kuturkveld 15.10.2004


Jan Ove Stene frå Hildre hadde hovudinnslaget og emne var
Stadnamn; kulturminne og nyttig reiskap.
Innføring i kva namna kjem frå, kva dei tyder og kva dei fortel. Korleis ein kan sjå om det er gamle namn eller nyare namn.


Jan Ove Stene


Meir om stadnamn under kaffien


Så den gode praten......