Årsmøte og diverse saker

 


Styre i 2006: Arnfinn Flem, Johanne Flem, Birgit Fjelle,
Linda Nogva Vedeld (vara), Frøydis Otterlei (vara), Olav Skarstein
Solveig Krogsæter mangler på bildet.

Årsmøte 21.2.2010
Humørfylt årsmøte. Årsmelding og rekneskap vart godkjent.
Styret for 2010:
Birgit Fjelle (leiar), Frøydis Otterlei (nestleiar), Ingemund Flem (styremedlem),
Rita Kvinge (skrivar), Johanne Flem (kasserar)
Varamedlemer: Solveig Krogsæter og Linda Nogva Vedeld
Valnemd: Ingvild Rogne Davik og Tove Åsved
Revisorar: Ivar Hellebust og Rune Flem


Årsmøte 13.2.2009
Det var ingen merkader til laget sitt årsoppgjer for 2008 på dette
årsmøte. Det var servert utmerka mat og drikke. Eit triveleg årsmøte.

Styret for 2009:
Birgit Fjelle (leiar), Frøydis Otterlei (nestleiar), Olav Skarstein (kasserar) Rita Kvinge (skrivar), Johanne Flem (styremedlem)

Årsmøte 10.2.2008
Det var ingen merkader til årsmelding og rekneskap. Kontingent som før.

Styret for 2008:
Birgit Fjelle (leiar), Frøydis Otterlei (nestleiar), Oddbjørn Flem (kasserar) Olav Skarstein (skrivar), Johanne Flem (styremedlem)

Årsmøte 4.2.2007
Den årlege seansen med årmelding og nyval er avvikla.  Årsmøte godkjende både årmelding og rekneskap. Kontingenten på kr 100,- vart uendra. Det vart berre ei endring i styresamansetninga frå 2006. Styret for 2007 er:

Styresamansetning for 2007:
Birgit Fjelle (leiar), Solveig Krogsæter (nestleiar), Oddbjørn Flem (kasserar) Olav Skarstein (skrivar), Johanne Flem (styremedlem)

Årsmøte 26.2.2006
Årsmelding og rekneskap vart godkjende. 

Styresamansetning for 2006:
Birgit Fjelle (leiar), Solveig Krogsæter (nestleiar), Arnfinn Flem (kasserar) Olav Skarstein (skrivar), Johanne Flem (styremedlem)
Årsmøte 6.2.2005
Årsmelding og rekneskap vart godkjende. Det har vore høge vedlike
haldskostnader i 2004. Ein yttervegg er skifta og ein del nye vindaugeer kome på plass.  Arbeidet med å skifte vindauger held fram i 2005.
Alle tillitsvalde i 2004 vart gjenvalde for 2005.
Styret er:
Birgit Fjelle (leiar), Solveig Krogsæter (nestleiar), Arnfinn Flem (kasserar) Karianne Urke (skrivar), Johanne Flem (styremedlem)