Kvalvika 04.07.2005


Sommartåke 19.07.2005


Rogne 26.06.2005 (natt)


Kleppen 29.04.2005


Rogne 30.04.2005


Sjeldan var havet så stille. Kvernholmen 24.04.2005


Våteikn i Støene 09.03.2005


Jettegryte i Haramsfjøra 16.02.2005


Isformasjon på Ullaholmen 24.02.2005


Skulen sett frå Skjelten 26.12.2004


Vikane 24.01.2005


Ulla Fyr 20.12.2004


Sau på vinterbeite på Ullahomen 23.11.2004

GALLERI 1 GALLERI 2 GALLERI 3 GALLERI 4 GALLERI 5
GALLERI 6 GALLERI 8 GALLERI 9 GALLERI 10 GALLERI 11