Årsmøteopning ved Sølvi

 
 
Og praten gjekk

 
 
Bilder frå tidlegare synder

 
 
Husker du?

 
 
Jana hadde notert seg "sleivspark"

 
 
Det vart sang også