Det er 2. gongen vi set opp den store Kongen saman med barnekor.
Også denne gongen var det ei fin opptakt til julefeiringa i 2004.
Vi hadde ei avdeling med songane; Hei-Hå nå er det jul igjen, Stille natt,
I en natt, En stjerne skinner i natt og White Christmas. 
Dessutan allsong med Julekveldsvise og Det lyser i stille grender
Og avslutta me Den store Kongen..

 
 
Vi pyntar salen

 
 
Rett filter?

 
 
Hallgeir var kveldens sheriff

 
 
Leif Flem hjelper med pynting.

 
 
Leif ved flygelet

 
 
Musikk ved: Hallgeir, Grethe og Leif

 
 
Birgit Fjelle las tekstane

 
 
Ein fin førejulskveld!