I mai 2003 reiste vi til Romsdalen på Songarstemne.  Koret Vivace var vertar for stemne på Hjelset og Kleive. Kjyrkjekonsert i kyrkja og Songarfest/profankonsert i Kleivehallen. Etter avisomtale å døme var Kor For Oss fargeklatten på stemne.
Vi overnattta på Oppdøl, blokk B.  Dei fleste vart utskrivne etter stemne. Utruleg!
Vivace var eit flott vertskap od sørga for at vi fekk det vi  trengde.
Det vart litt trongt i dusjen då alle skulle dusje på same tid,
eller var det ikkje same tid?
Vi vart reine nok!
Det var ingen som snorka - i alle fall på herreavdelinga (blokk B).
 
     
 
Opning av stemne

 
 
Nervøse før kyrkjekonserten.

 
 
Dette var før oppstilling til fellesbilete

 
 
Alvor og moro!

 
 
Ventetid

 
 
Nyt finveret

 
 


Kaffi m.m.

 
 
Samling ved bjørk

 
 
Telefontid m.m.

 
 
Telefon og ..........

 
 
Glimt frå festen

 
 
Og festen fortsatte inn i dei små timar

 
 
VIVACE

 
 
Avreise frå Oppdøl