Ørsta by night - og Kor For Oss har tonen


 
 
 
På rekkje og rad

 
 
 
Steinar har full oversikt

 
 
 
å det slafffssaaa!!

 
 
 
Laurdag gjekk toget bortimot presis - don't blame NSB.

 
 
 
Det var eit varmt songartog. Mangel på "innunderbunadsvifter"
vart erstatta med ein kald coke.

 
 
 
Vi var jamne på nasjonalretten "Pizza"

 
 
 
Karane er klare på kyrkjetrappa......

 
 

Underhaldning av Ørstakoret.
Sæbjørn Rogne ha ordet.

 

Kor For Oss er sessa til middag.

 
 
Sosakjøt

 
 
 
Nattleg songarhjørne!!!!!!!!!!!

 
 
 
Lydhøyrt Kor For Oss på Ivar Aasen tunet.

 
 
 
Samling

 
 
 
Vi pakkar OSS ut frå Folkehøgskulen.

 
 
 
"Benkers"