17. Mai 2009 på Longva  
 
17. Mai på Skuløy/Flemsøy i godvêr. Ein strålande dag for born og vaksne.
Det er flott å kunne feire fridom.  Ikkje berre fritt som land - men
fridom til å uttale seg - ha meiningar utan å bli fengsla.
Det er så alt for mange land der folket ikkje har dei rettane vi har
til å seie si meining, vere fri.
Vi skal berre vite kor godt vi har det - vi skal feire - og vi bør
sende våre frie tankar til dei som ikkje har slik fridom.
 
 
 
17. mai toget gjer seg klar til start.

 
 
 
Samling ved kvileheimen.
 
 
 
Skulekorpset har ei viktig rolle - dei gledar oss med sin musikk
også på 17. mai.  Men på 17. mai må vi ha dei! Tusen takk!

 
 
 
Vi har eit flott tog.

 
 
 
Her kjem vi...

 
 
 
... og vi også.

 
 
 
Den lokale russen har sine stunt.

 
 
 
Vi veit og ser at borna elskar å få vere med å prøve seg.

 
 

Premiar er ei "godsak".

 

Kø her også.

 

Snekkarar in spe.

 
 
Skal tru om gutane kan gjere det like godt?
Det med namn er ikkje alltid like greitt tykkjer eg, men her er det
Charlotte Vindsnes Johannessen, Ine Mariell Johnsen Austnes og  Ingrid Uri Standal som er i elden.
 
 
 
Her går det unna.

 
 
 
Korpset set standard for stemninga.

 
 
 
Vi vert no blide av slik glede.

 
 
 
Ein fin start på programmet for dagen.

 
 
 
Dei yngste barnetrinna underheldt med sang.

 
 
 
Dei eldste hadde dans på programmet.

 
 
 
Bra drive!

 
 
 
Jentene hadde fått gutane i jente-kle. Og dei var veldig bra.
Kan jentene gjer det betre???

 
 
 
Tru'kje jentene kan det!!