Nye fresemaskiner på Åkre  
 
Korleis får ein store tunge maskiner i hus?
Det er mange ting som skal på plass. Straum og avsug.
Kran til å løfte tunge deler som skal maskinerast.
Men først må nytt fundament lagast. Grav vekk ein god meter,
og fyll holet med stål og betong (6. feruar 2007)
 
 
 
Her er betongen på plass.Eit fundament som er stabilt.

 
 
 
Den 9.feb. 2007 kom dei. To lange trailarar med maskiner og ein
kraftig kranbil. Det er sånne transportar som tek knekken på ein allereie
svak ferjekapasitet. 9. feb var heldigvis ikkje ein onsdag.

 
 
 
Spesialkonstruert løfteutstyr.

 
 
 
Rett stropping og balanse

 
 
 
Løftet heng fritt.

 
 
 
Så skal maskinen inn gjennom porten.

 
 
 
Det er plass, men krana kan ikkje vere med inn!

 
 
 
Då må ein over på spsialrullar....

 
 

..og vinsje maskinen inn på plass.

 

Maskinen kostar mange millionar, så varsemd er viktig.

 

Den andre maskinen var mykje mindre, så no gjekk det på rutine.

 
 
Men likevel, varsemd.  Adrian Ene, ein av våre rumenske tilsette er
klar med spesialhjulet.

 
 
 
Her styrer Adrian hjulet på plass.

 
 
 
Så då er det meste av jobben utført. Det er berre å lirke maskinen på
heilt korrekt plass.

 
 
  Du kan finne meir om Aakre Mekaniske på: http://www.aakremekaniske.no