Flem Skule 50-års fest 7. november 2009  
   

Flem Skule – ein viktig livsnerve i bygda runda 50 år i 2009. Med stor oppslutning og stort engasjement feira innbygjarane på Skuløy/Flemsøy skulen sin.  Det er lett å sjå kor viktig og samlande skulen er.  Den er ikkje berre ein læreinstitusjon, den er eit samlande element og naudsynt for eit livskraftig samfunn.
 

 
 
Dekorasjon

 
 
 
Programleiarar: Petter Olsbø Farstad og Odd-Einar Molnes

 
 
 
Ingebrigt Davik sin "Første skuledagen". 1. - 4. klasse.

 
 
 
"Forelska i lærern" v/Bjarne Lorgen

 
 
 
Forelska i lærern. Foreldreinnsats.

 
 
 
Aspirantane i korpset hadde rytma.

 
 
 
Flem Skulekorps

 
 
 
"Rap" v//. klasse.

 
 

"Ordførarane" Bjørn Sandnes og Petter Olsbø Farstad.

 

Utstilling: Bilete frå turar.

 

Utstilling: Elevarbeid 17. mai program
 
 
Elevarbeid: Kartlegging av bustader
 
 
 
Utstilling: Redskap og steinsamling

 
 
 
Utstilling: Bilete frå turar og prosjekt.

 
 
 
Utstilling: Keramikk, foto og anna elevarbeid.

 
 
 
Utstilling: Elevarbeid og lesebøker.

 
 
 
Gym og klovneri v/5.klasse

 
 
 
Meir klovneri.

 
 
 
Ivrigaste "fan'sen"

 

 
 
Heal the world v/ Kathrine Nygård.

 
 
 
Moteshow

 
 
 
Gul mote

 
 
 
Stor applaus for moteløvene.

 
 
 
Avslutningssong

 
 
 
Flinke elevar

 
 


Det var full sal.