Geiranger juli 2005  
  Dagstur til Geiranger. Svein og Beate skulle sondere terrenget i
samband med sitt bryllup i august.
 
 
Ei lita ferje sørga for lange køer.  Her på Linge.

 
 
Jonas fant seg til rette på leikeplassen.

 
 
Gul blomst og gul sopp.

 
 
Testing av sjefsstol.

 
 
Koseleg lita elv

 
 
Ingen kommentar

 
 
Skipsrøyken låg som ei tåke

 
 
Lars Inge kom forbi. Hadde nettopp vore på Galhøpiggen.

 

Jonas avsluttar med softis i Geiranger sentrum