Haramsøy Skulekorps
Draumekonsert m/Frode Alnes
 
 
Dramekonsert 31.10.2010.
I tillegg til Skulekorpset og Frode Alnes, deltok Nordøyane Storband, barnekor som
var snekra saman av korpset sine aspirantar og elevar frå Flem Skule og Haramsøy barneskule.
Anna Marøy Austnes var også sangsolist.
 
 
 
Korps

 
 
 
Frode Alnes og Ola Forr Austnes

 
 
 
Barnekoret

 
 
 
Innsats

 
 
 
Det såg ut til at oså Frode Alnes hadde ei kjekk stund.

 
 
 
Barnekoret gjer seg klar

 
 
 


 
 
 
Frode og Anna

 
 

Frode og NSB