Jonsok 2002 på  Framtun


Som så ofte før stod barnegruppa i UL Fram
for fin underhaldning


Full innsats


Konsentrasjon


Pippi var der også


Litt støtte frå vaksnare ungdom


Brura var i alle fall vakker


Tid for ein prat over kaffikoppen (Joar og Trygve)


Bålet er tent