Seaside Custom
Samling 28. april 2011
 
 
Vårslepp og uformell cruising på øyane
Haram - Nogva -SSC hallen
 
 
 
Ved Ullanausta

 
 
 
Ved hallen

 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 
Blankpussa chrome

 
 
 


 
 
 
Oppstilling ved Framtun

 
 

Godkjent vårpuss

 

Vaffelpressa gjekk seg gloheit

 

Og det var det!