Skulle det dukke opp fleire lik...  
Teaterframsyning av U.L.Fram på Rogne påska 2003
 
Overbetjent Harry Baxter

 
 
Gjensynsglede

 
 
Forhøyr

 
 
Litt mimmring

 
 
Lilly Piper i fullt arbeid

 
 
Forhøyr og vitne

 
 
Claire Marshall

 
 
Pause med høve til frisk luft

 
 
Pause med høve til frisk luft II

 

Forvirring kan døyvast med Cognac


Kva har hendt Lilly Piper?


Oppklaringsrunde


Løysing av saka er nær!


Mordaren er teken - Robert Westerby vert lagt i jarn.


Hadde de det kjekt?