Stormen Berit i 2011  
 
Stormen Berit herja landskapet 25. november 2011.
Ei tid var bruvegen mellom Flem og Ulla stengt grunna stor båre.
 
 
 
Ved moloen på Haram

 
 
 
Moloen på Haram

 
 
 
Ulla

 
 
 
Ulla Fyr. (Gjekk ikkje ut av bilen.)

 
 
 
Ulla
 
 
 
Det bryt og fyk