Syftesokfeiring på Longva 1.juli 2006  
   Syftesok er det norske folkelige namnet på St. Svithuns festdag. Festdagen
er den 2. juli, så 1. juli kan vi feire Syftesokaftan.
Vi feira med bål og grill og hyggeleg samvere i fjøra ved
Gunnabuda på Longva.
 
 
Flott sommarkveld på Longva

 
 
Eg ventar på maten

 
 
Pølser til grillen

 
 
Her nyt Geir den fine kvelden

 
 
På jakt i fjøra

 
 
På veg med fangst

 
 
Småkrabbar...

 
 
....og sjøstjerne

 

Grillen har fått pølser


Kaffien.....

og maten smakar


Både unge og vaksne kosar seg


Bålet er tent


Bål og leik


Trekking av lynlotteri


Eg vant, eg vant....


Greitt å få skyss


Her har vi velvillige modellar.


Ikkje tvil om at Hallvard og Kjell har det kjekt.