Trollkirka på Nordmøre
(Birgit feira 40)

 
 Her startar oppturen

 
 


Pause 1 (Svenja)

 
 


Pause 2

 
 


Utsyn

 
 


Trollkirka

 
 


Trollkirka

 
 


Ikkje like høgt under taket alle stadar

 
 


Mange trange tunnelar og utgangar

 
 


Ut i lyset