Den stundesløse  
 
UL Fram med påskeskodespel 1.april 2015.
Komedie av Ludvig Holberg. Her er det stress og kjærleik. Planlagd ekteskap som ikkje passa
inn med kjærleiken sine vegar. Altmogelegkvinne Pernille set med kvinnelist sin plan ut i livet
for å hindre ulukkelege hjarte.
Rolleliste: Altmogelegkvinne Pernille: Sofie Øines, Revisor Peder Madsen: Bjørn Kåre Høistad,
 Revisor Erik Madsen: Konrad Rogne, Postbod og skøyerfant Henrik: Knut Otterlei,
 Den stundesløse, kultursjef: Rolf Inge Rogne, Hushjelp Magdelone: Synnøve Rekdal Klokk ,
Leander: Bjørnar Flem, Leonora: Inga Rogne og Prest, barberer og høne: Hanne K. Krogæter .
Dei to sistnemnde flinke debutantar med erfaring frå ungdomsgruppa i UL Fram.
 
 
 
Altmogelegkvinne Pernille i samtale med hushjelpa Magdelone som gjerne vil bli gift.

 
 
 
Fleire problem. Den stundesløse kultursjen har avvist friaren Leander.
Han er kjærasten til dottera Leonora.

 
 
 
Leonora får trøyst av Pernille.

 
 
 
Leonora og Leander studerer selfie.

 
 
 
Leonora ber om hjelp.

 
 
 
No er spel og list i gang.
Leander og Henrik i forkledning. Leonora smiskar med far sin.

 
 
 
Pernille manipulerer kultursjefen.

 
 
 
Revisor Peder Madsen trur at han har fått Leonora til ekte.

 
 

Kontrollere varene. Revidere.

 

Henrik gjev seg ut for å vere advokat for hjelpe, eller rettare sagt forvirre kultursjefen.

 

Leander og Leonora vert no velsigna som rette ektefolk.
Kultursjefen vert avleia og trur at det er revisor Peder Madsen som er brudgom.


 
 
Så kjem Peder Madsen saman med sin far Erik Madsen .

 
 
 
Nytt ekteskap er i hamn.
 
 
 
Alt verkar bra

 
 
 
Men så kjem sanninga for dagen.

 
 
 
Forklåring
 
 
 
og oppklaring.

 
 
 
Så gjekk det bra til slutt!