Mord over ein låg sko  
 
U.L.Fram synte teaterframsyninga Mord over ein låg sko
av Knut Nærum på Framtun 8. april 2009.
"Ei lita merkeleg komedie om brå og tildels teit død" som Nærum
sjølv seier.
Dyktige skodespelarar som kunne vore henta frå langt meir
scener, gav valuta for pengane - og publikum kosa seg gjennom framsyninga.
 
 
 
Ulrik Platt (Torbjørn Rogne), Frøken Dausen (Julianne H. Aakre),
Thomas Trampe (Konrad Rogne) og Veronica Platt (Veronica N. Longva).

 
 
 
Fabrikkeigaren sine born, søskenparet Platt.

 
 
 
Kathrine Kanta Nygård som kabaretsongerinnea Fifi L'amour

 
 
 
Litt amour

 
 
 
Fabrikkeigar Platt (Bjørn Høistad) i telefonen,
medan Veronica sin trulova Thomas Trampe (Konrad Rogne) og
Platt sin privatsekretær Hedda Hoffmann (Sigrid Rogne) føl med.

 
 
 
Myndig hushalderske Frøken Hausken (Julianne H. Aakre) har eit
myndig auge på privatsekretæren.

 
 
 
Privatsekretæren (ikkje personleg sekretær) og stovepika Trude (Ane Forr Austnes)

 
 
 
Ulrik Platt har ikkje heilt styr på livet sitt, men tydeleg forelska.

 
 

Her måtte det ein dram til.

 

Medan uveret ruskar og skapar straumavbrot, vert fabrikkeigaren
skoten og ligg lik.

 

Sjåfør og dektektiv Frank Falkner (Eirik F.Slyngstad) kjem inn i saka.

 
 
Lova si lange arm, inspektør Bulle 1 (Knut Otterlei) er tilkalla.
Det går mykje frukt med i denne delen av hendinga.

 
 
 
Fifi L'amour med vakker solosong! Veldig bra!

 
 
 
Nok ein inspektør kjem inn i saka. Inspektør Bulle 2 (Bjørn Kåre Høistad).
Han er svært lik fabrikkeigaren, men ikkje lik.

 
 
 
Forklaring og utgreiing.

 
 
 
Oppklaring eller....

 
 
 
Frøken Drausen har kontrollen - i alle fall den myndige kontrollen.

 
 
 
Dramatikken toppar seg. Inspektør Bulle 2 og Thomas Trampe.

 
 
 
Nok eit lik. Ein av dei skuldige.

 
 
 
Så var det takka.

 
 
 
Applausen gjekk begge vegar.

 
 
 
Og etterpå vart det dans!