Olav Skarstein

Fødestad: Ålesund
Sivilstand: Singel med 2 vaksne born,
Arnt Olav og Martha Helene.
Bustad: 6293 Longva

Av yrke er eg økonom og har arbeida
med økonomi og rekneskap. Har 
jobba i Postverket og Postsparebanken 
i Oslo, seinare i bank og private verksemder
på Sandane og i Haram.


 

 

 

       Eg har mange interesser, og den
       største er hobbyfotografering. Då
       er eg oftast ute i naturen.

       Vanlegvis er eg bak kameraet, men
       det hender at eg kjem med på eit og
       anna bilete.

       Fisking i sommarhalvåret når veret 
       er lagleg.Slektsgransking til si tid.
Er
       med i blandakoret, Kor For Oss (bass).
      

  

Så går det sjølvsagt mykje
tid til hus og hage.

 


 

 

Martha Helene


 

 

Arnt Olav

 

 

 

 

 

 

 
Til startsida

*