Det veks og gror


Blom i stein 1


Blom i stein 2


I fjøra
 

 


Visnande tare og groande grønt


Det gror på eit gamalt tau

 
Lita jettegryte i Sandvika

 

 
Dei låg så fint på rad

 


Det står skrive i stein

 

 
 
Naturen sine forunderlege formasjonar. Her er eit troll.

 
 


GALLERI 1
GALLERI 3
GALLERI 4
GALLERI 5
GALLERI 6
GALLERI 7
GALLERI 8
GALLERI 9
GALLERI 10
GALLERI 11