Gamleskulen på Flem er blitt ein  kulturbærar i bygda. Den vert halden vedlike og driven av laget "Gamleskulen".
Det vert arrangert kulturkveldar, salsmesser, kunstutstillingar og ikkje minst julemesse. 

På kulturkveldane er den gode praten, kaffi og mat eit viktig element.

Gamleskulen har teke vare på ein del gamle ting, både ein del
som hadde med skulen å gjere og ein del andre gjenstandar og
foto som det er verd å ta vare på. M.a. det gamle telefonsentral-
bordet på Longva. Det er lagt ut nokre foto av ein del av
samlinga. Klikk på denne linken: Foto

 

Kontaktpersonar:
Leiar
Birgit Fjelle  tlf. 702 17628
             mobil  902 05756

Kasserar:
Johanne Flem tlf. 702 17829
                mobil 478 47495
 

Informasjon om styret og årsmøte:

  Styre og årsmøte

Kva skjer no:


Andre opplysningar:

Nokre tidlegare arrangement:
   USA  frå kyst til kyst oktober 2013  
    Språktrening og integrering  nov. 2010  
    Utstilling Gunnvor Stene Søvik i 2009  
    Kulturminnedagen 9.9.2007  
    Loppemarked 9.6.2007  
    Utstilling Karin 25.5.2007  
  Vinkurs 27.10. 2006
  Kvite bussar til Polen 24.9.2006
  Kunstutstilling Marit Sviggum
  5.6.2006
  Gamle foto v/Palmer Fjørtoft
  18.9.2005
  Kunstutstilling Kjell Haram
  20.5.2005
  Foto frå Fjørtofta 8.4.2005
  Born i India 25.02.2005
  Julemesse 13.11.2004
  Stadnamn v/Jan Ove Stene
  15.10.2004
  Overvintring på Hopen
  v/Kjell Audun Hagen 17.9.2004